Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 13 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ від 31.03.94 р. N 01-8/236 Про Державну програму приватизації на 1994 рік 31.03.1994 Друкувати

ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

Постановою Верховної Ради України від 26 січня 1994 року N 3876-XII схвалено Державну програму приватизації на 1994 рік, яку розроблено відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" і спрямовано на широке розгортання приватизації майна державних підприємств. 

Завдання Програми є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органами регіонального і місцевого самоврядування. 

Відповідно до Програми об'єкти приватизації класифікуються за групами залежно від первісної (балансової) вартості основних фондів, зазначеної в балансовому звіті за квартал, що передував даті прийняття органом приватизації рішення про приватизацію об'єкта, і якісних ознак. Об'єкти класифікуються таким чином: 

група А - об'єкти, вартість яких у цінах на 1 серпня 1993 року не перевищує 700 млн. крб. (крім підприємств групи Г); 

група Б - об'єкти, вартість яких у цінах на 1 серпня 1993 року становить від 700 до 45000 млн. крб., а частка вартості фондів, що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 1,5 раза (крім підприємств групи Г); 

група В - об'єкти, вартість яких у цінах на 1 серпня 1993 року становить від 700 до 45000 млн. крб., а частка вартості фондів, що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну вартість приватизаційного майнового сертифіката більш як у 1,5 раза (крім підприємств групи Г); 

група Г - підприємства-монополісти, що визнані такими у встановленому порядку, незалежно від вартості; підприємства військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з відповідною програмою, незалежно від вартості; підприємства, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України, незалежно від вартості; підприємства, вартість яких перевищує 45000 млн. карбованців; 

група Д - законсервовані об'єкти і об'єкти незавершеного будівництва; майно ліквідованих підприємств; 

група Є - частка (паї, акції), що належить державі в майні підприємств із змішаною формою власності. 

Згідно з Програмою першочерговій приватизації підлягають об'єкти, які найбільше впливають на розвиток споживчого ринку, а також ті, перебування яких у державній власності стримує процес фінансової стабілізації, гальмує економічний розвиток, формування ринкової економіки (перелік таких об'єктів наведений в пункті 2.2 Програми). 

Рішення про приватизацію цих об'єктів органи приватизації приймають з власної ініціативи. 

У разі приватизації організацій і підприємств будівельного комплексу не допускається виділення з їх складу структурних підрозділів, якщо це може призвести до порушення виробничо-технологічних процесів. 

В пункті 2.3 Програми перелічені об'єкти, що не підлягають приватизації, а в пункті 2.4 - ті об'єкти, які приватизуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України, об'єкти групи Г. 

Програмою передбачено, що приватизація структурних підрозділів підприємств-цехів, дільниць тощо (далі - підрозділи) - здійснюється в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України. Окремо можуть приватизуватися також структурні одиниці тих об'єднань, які не привели свій статус у відповідність із чинним законодавством. Обмеження щодо приватизації підприємств, зазначених у пунктах 2.3 і 2.4, не поширюються на структурні підрозділи неосновного профілю діяльності цих підприємств. 

Для забезпечення ефективності приватизації Програмою передбачено застосування таких способів підготовки підприємств до цього процесу: 

корпоратизація підприємств (перетворення державного підприємства відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року N 210/93 у відкрите акціонерне товариство, акції якого належать державі, засновником якого є відповідній орган, уповноважений управляти державним майном);  

ліквідація підприємств, визнаних банкрутами (відповідно до Закону України "Про банкрутство"), яка провадиться з метою погашення державою боргів цього підприємства за рахунок продажу закріпленого за ним майна. Приватизації підлягає майно ліквідованого підприємства-банкрута, що залишилося після задоволення вимог кредиторів і розрахунків по оплаті праці членів трудового колективу цього підприємства;  

фінансове оздоровлення підприємств (шляхом проведення фінансових заходів відповідно до Положення про порядок фінансового оздоровлення державних підприємств, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також примусової зміни організаційної структури підприємства шляхом відокремлення майна, утримання якого завдає збитків або передачі державної частки в майні підприємств із змішаною формою власності в порядку, визначеному чинним законодавством, у довічне управління недержавним юридичним особам для поліпшення фінансового становища цього підприємства); 

комерціалізація окремих підрозділів підприємств (набуття структурними підрозділами підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування статусу юридичної особи відповідно до чинного законодавства). 

Програмою передбачений порядок приватизації різних груп об'єктів. 

Інформуємо про викладене для керівництва при вирішенні спорів, пов'язаних з приватизацією майна державних підприємств.

« Повернутись до всіх матеріалів групи