Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 13 серпня 2020 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Про деякі питання, пов’язані зі строками проведення судових експертиз (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 04.06.2008 № 01-8/348) 04.06.2008 Друкувати

Господарські суди України

 

Як свідчать матеріали справ, судові рішення у яких переглядалися у касаційному порядку, державними спеціалізованими експертними установами та судовими експертами, які не є працівниками зазначених установ, порушуються строки проведення експертних досліджень. Подібна практика сприяє затягуванню судового процесу і, як наслідок, призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

У зв’язку з викладеним вважаємо за необхідне звернути увагу місцевих і апеляційних господарських судів на те, що строки проведення експертних досліджень та порядок встановлення цих строків передбачено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 №144).

Підпунктом 1.13 пункту 1 цієї Інструкції визначено, що строк проведення експертизи встановлюється, у залежності від складності дослідження, з урахуванням експертного навантаження фахівців, керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:

- 10 днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і нескладних за характером досліджень;

- 1 місяця - щодо матеріалів із середньою кількістю об'єктів або середньої складності за характером досліджень;

- 2 місяців - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів або складних за характером досліджень;

- більше 2 місяців - щодо матеріалів з особливо великою кількістю об'єктів або найскладніших за характером досліджень (використання криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів), при цьому термін виконання не повинен перевищувати 3 місяців.

У виняткових випадках, якщо експертиза є особливо складною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень чи налічує більше п'яти томів матеріалів справи, або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки, більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який призначив експертизу, після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Попереднє вивчення матеріалів при нескладних та середньої складності дослідженнях не повинно перевищувати п'яти днів; при складних та найскладніших дослідженнях - відповідно десяти та п'ятнадцяти днів.

У разі відмови органу, що призначив експертизу, у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи матеріали справи можуть бути повернені з пропозицією призначити експертизу іншим суб'єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України "Про судову експертизу".

Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день направлення їх особі або органу, які призначили експертизу. Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, пов'язаних з витребуванням додаткових матеріалів або усуненням інших недоліків, допущених особою або органом, яка призначила експертизу.

З метою забезпечення виконання зазначених приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року господарським судам необхідно контролювати дотримання передбачених названою Інструкцією строків проведення експертизи, а якщо їх порушено - доцільно в залежності від конкретних обставин справи розглядати питання щодо доручення проведення експертизи іншим суб'єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України "Про судову експертизу", і реагувати на відповідні порушення шляхом винесення окремих ухвал у порядку, встановленому статтею 90 Господарського процесуального кодексу України.

Затягуванню судового процесу сприяє й необґрунтоване призначення повторної судової експертизи. Тому вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що у разі призначення повторної судової експертизи господарський суд повинен зазначати мотиви її призначення, якими можуть бути визнання висновку експерта необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

У вирішенні відповідних питань слід також мати на увазі викладене у роз’ясненнях президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (з подальшими змінами і доповненнями) і в Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 27.11.2006 №01-8/2651 "Про деякі питання призначення судових експертиз".

 

Заступник Голови Вищого

господарського суду України                                                                                                                                                       В. Москаленко

« Повернутись до всіх матеріалів групи